Fritidsgården Gluggen/ ungdomsfullmäktige

I Arboga kommun finns det mycket att göra för våra ungdomar. Vi har ett stort utbud av olika aktiviteter och föreningar med mera, som barn och unga kan delta i. Utöver det har vi fritidsgården Gluggen och ungdomsfullmäktige.

Fritidsgården Gluggen håller en "röd tråd"

Fritidsgården Gluggen ligger i centrala arboga, bakom den stora vita kyrkan, Trefaldighetskyrkan. All verksamheten vi bedriver håller en "röd tråd" där vi i stor utsträckning jobbar med barn- och ungdomsinflytande. Fritidsledarna har god omvärldsbevakning och försöker möta upp barn och ungas behov.

Ungdomsfullmäktige för ungdomars inflytande

Ungdomsfullmäktige, UFM, är en remissinstans och en arrangörsgrupp som jobbar med ungdomsinflytande i politiken och i kommunen. Till UFM kan politiker, tjänstemän och ungdomar vända sig till för att få ungdomars syn på förslag och ideer, men framför allt få hjälp att driva ungas intressen i kommunen. På egna initiativ arrangerar UFM även aktiviteter, bland annat LAN och filmkvällar. UFM hjälper även till på fritidsgården vid större arrangemang.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: