Dataskyddsförordningen GDPR och biblioteket

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gäller sedan 2018 inom EU. GDPR innebär bland annat att du har rätt att veta hur dina personuppgifter hanteras hos oss.

Hur behandlas mina personuppgifter?
Ditt bibliotek sparar personuppgifter om dig i det regionsgemensamma biblioteksdatasystemet Bibliotek i Västmanland när du ansöker om lånekonto och ingår ett låneavtal. Det gör vi för att kunna registrera lån och exempelvis kontakta dig när en reserverad bok finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i tid. Exempel på personuppgifter vi samlar in är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress.


Biblioteket lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Behandlingen sker med stöd av artikel 6.1 b i Dataskyddsförordningen.


När registreras mina personuppgifter?
Ditt bibliotek registrerar dina personuppgifter när du skaffar ett bibliotekskort. Om du skickar brev eller e-post till biblioteket så kan dina personuppgifter sparas.


Vem är personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud i min kommun?
I Arboga kommun finns det en personuppgiftsansvarig för bibliotekets hantering av dina personuppgifter och ett dataskyddsombud som du kan kontakta när det gäller frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR artikel 38.4).


Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud i Arboga kommun

  • Personuppgiftsansvarig: Fritids- och kulturnämnden i Arboga. Box 45, 732 21 Arboga
  • Dataskyddsombud: Kontaktas via kommunens växel 0589-870 00 och e-post arboga.kommun@arboga.se


Hur länge sparas mina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge som du använder ditt lånekonto. Är du inaktiv som låntagare raderas i regel ditt lånekonto och dina personuppgifter efter tre år i Kungsör och fem år i Arboga, Köping och Kolsva. Har du medier som inte är återlämnade eller skulder knutna till ditt lånekonto, sparas dock kontot och personuppgifterna tills lånen är återlämnade eller skulderna är betalda.


Vilka rättigheter har jag?
Du har rätt att se vilka personuppgifter som biblioteket har registrerat om dig och du kan även begära rättelse av uppgifter eller radering. Dina personuppgifter kan dock bara raderas om alla eventuella skulder är betalda och lånade medier är återlämnade. Begäran om tillgång eller rättelse kan göras direkt till biblioteket eller till kommunens dataskyddsombud. Du kan också kontakta dataskyddsombudet om du anser att biblioteket behandlat dina personuppgifter felaktigt.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, är tillsynsmyndighet för kommunens personuppgiftsbehandling.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: