Stora torget - för 100 år sedan

I början av 1900-talet såg Stora torget i stort sett ut som det gjort i 150 år. Torget utvidgades och de flesta av byggnaderna runt omkring fick sitt utseende decennierna runt 1700-talets mitt. Rospigg och Pipping byggde sina hus vid norra och östra sidorna; Hårleman restaurerade Rådhuset och Stadsgården byggdes om.

 

Så vid början av 1900-talet fick Stora torget sin karaktär främst av fyra större byggnader, Rådhuset oräknat. De här fyra husen hade namn efter dem som bodde där. Tre av dem finns kvar idag (2010), men med ändrat innehåll, med en annan betydelse för Arboga och dess invånare, kan man tänka sig.

 

I söder låg rådman Johanssons gård, som långt tillbaka kallats Stadsgården. Anders Johansson, Arbogas mest kända bagare, ägde den från 1865 till 1923, då den åter blev Stadsgård, efter 300 år i privat ägo.

Stadsgården

 

Grosshandlaren Ludvig Wilhelm Lundborg med hustru Hilda bodde 1874-1926 på torgets västra sida, i Lundborgska huset, som om det legat på landet varit en herrgård, men i Arboga är ett uttryck för dess förmögnaste borgerskap.

Lundborgska huset


På norra sidan låg Stenbergska gården, så kallad efter handlanden C. G. Stenberg. I nära hundra år (1826-1918) ägde familjen gården, på slutet änkefru Marie L. Stenberg.

Stenbergska gården

 

På torgets östra sida låg änkefru Carlssons gård, även kallad Järnhandlargården. Det var det enda trähuset och det enda med port in till en innergård, typisk för gamla städer. Den hade varit i järnhandlare C. A. Carlssons ägo 1863-1883. Förmodligen var det firman, C. A. Carlsson & Co, Jernkram- och redskapshandel, som därefter ägde gården fram till 1930.

Järnhandlargården

 

Stora torget var en av stadens allmänna försäljningsplatser, där varor för Arbogabornas vardag fick säljas även utom marknadsdagar, men noga reglerat i stadens ordningsstadga: spannmål, kött och ”andra viktualier” (livsmedel) samt trädgårdsprodukter. Andra varor såldes på övriga torg och saluplatser.

Torghandel på Stora torget


Sedan 1880-talet fanns det också en del butiker vid torget. Bland annat i Stenbergska huset C. Forsells klädeshandel och Vilh. Ekholms diversehandel. Och i Järnhandlargården, förutom järnhandeln, i delen mot rådhuset, låg från 1905 P. J. Hellbergs skomakeri och skoaffär. Vidare fanns konditori i Stadsgården och uppe i hörnet av torget låg Aug. Holmbergs affär för specerier och delikatesser.


Trots dessa butiker var, omkring 1910-20, de fyra dominerande byggnaderna i första hand hem för betydelsefulla män eller deras efterlevande änkor. Torget dominerades av bostäder och deras innehavare var samtidigt viktiga personer i handelsstaden Arboga.


Källor:

Bilder: alla från Arboga museums fotoarkiv

Bergquist, Gunnar, Arboga stads rådhus, AMÅ 1960:5-25.

Brattström J. E., ”En gammal köpmansgård och dess ägare”, VFFÅ 20 (1932): 62-65.

Brattström, Gårdar och gårdsägare, AMÅ 1972-73.

Brattström, Gårdar och gårdsägare, AMÅ 1975.

Brüde, Torsten, C. A. Carlsson & Co, Arboga, AMÅ 1980:13-44.

Eklöw, Holger, En almanacks-rapsodi, AMÅ 1979:33-53.

Johansson, Birgit, ”Dr Carl Wettergren - hans blod var fyr och flamma”, AMÅ 2004:94-101.

Johansson, Birgit, ”Ludvig Lundborg: mannen som gav namn åt Arbogas enda esplanad”, AMÅ 2003:41-46.

Johansson, Birgit, ”Personerna bakom gatunamnen” [Anders Johansson], AMÅ 2000:99-103.

Kungörelse. Arboga, [Magistraten], 1894.

Lindhagen, Susanne & Thagaard, Peter, Arboga innerstad:en studie av bebyggelsen. Stockholm, 1976. (ej fulltext)

Nathhorst, Mary, Några Arbogahem : doktor Carl Wettergren i Kungsgården, grosshandlare Ludvig Lundborg, den Crugska gården, regementsveterinären Z. Åbergh, Stockholm 1918:200-220.

Sundborg, Helga, ”Arboga”, i Sveriges städer, Stockholm, 1919:70-88.

Sveriges privata företagare [4] : Västmanland och Närke. / under redaktion av Gösta Nyblom. - Uppsala : Svensk hembygd, 1940:45-75.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: