Järnvågen

Järnvågen

Järnvågen - utan våg! Foto: Lasse Sellberg, 2014

Den 4 augusti 2011 kunde Arbogaborna läsa i tidningen att några, för det måste väl ändå ha varit flera personer, hade stulit de grova kättingar som höll uppe den cirka 300 kg tunga järnvågen. Själva vågen lämnade man kvar.

I tider då kyrktak plockas ned på löpande band av förslagna koppartjuvar utan att någon någonsin ser eller hör något, kanske man inte ska förvånas över att ingen lägger märke till en stöld som den här.

Skiss av järnvågen

Om stölden i sig var något av ett mysterium, visade sig järnvågens samtida historia också vara det. Var fanns ritningarna till upphängningsanordningen? Nu behövde man dem för att tillverka nya kättingar, likadana som de ursprungliga. Och hur kom det sig att järnvågen hamnade där den nu är – eller borde vara? När sattes den upp?


Järnvågen var i bruk något årtionde in på 1900-talet, och fanns då i hamnen nedanför Herrgårdsbron. Den ursprungliga järnvågen hade funnits på ungefär denna plats i ett par hundra år.


När den inte längre behövdes i hamnen lades den undan i ett magasin i Högsta, norr om Arboga.

Initiativet till att åter sätta upp järnvågen kom från Arboga Minnes ordförande Gunnar Bergquist 1965 och stadens fäder och mödrar hade inga invändningar. Den ställning som finns idag tillverkades av Arbogaföretaget ASOMA och 1969 var allt klart och järnvågen kunde hämtas fram från sitt magasin.

 

Idag är vågen återigen undanstoppad där de flesta inte kan se den.

Järnvågen

Järnvågen. Foto ur Arboga Minnes Årsbok 1962:13

Källor:

Bergquist, Gunnar, "Ladstaden och Järnvågen i Arboga", Arboga Minnes Årsbok 1962:5-14.

Drätselkammarens andra avdelnings protokoll, 1965-04-20, $100.

"Stativ för montage av gamla järnvågen i Arboga : skala 1:20 : Arboga den 25 augusti 1967" av Stadsarkitekten.

Stadsfullmäktiges protokoll 30 juni 1967, $ 95.

Stadsfullmäktiges protokoll 30 juni 1967, Handling nr 74.

Wallgren, Irene, ”Vem försökte stjäla vågen”, Arboga Tidning/BBL nätupplagan, 4 augusti 2011.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: