Hanna Hartelius 1877-1976

Hanna Hartelius

Hanna Hartelius. Foto ur Birgit Johanssons "Hanna Hartelius - den drivande kraften" i Arboga minnes årsbok 2004:22.

Hanna Hartelius var en av de fyra initiativtagarna bakom Hembygdsföreningen Arboga Minnes tillkomst. Hon byggde upp och skötte museet, men hon samlade också på notiser om Arbogas historia, utdrag ur tidningar och protokoll, och egna tankar om hur det varit, var och borde vara i Arboga. Allt samlat i den vackert handskrivna boken "Arboga 1850-1952. Några data".

 

Uppslag ur Hanna Hartelius "Arboga 1850-1952. Några data"

Uppslag ur Hanna Hartelius "Arboga 1850-1952. Några data"

Så här ser uppslaget ut där hon skriver om kungabesöket i Arboga 21 september 1850.

Hanna Hartelius skrev också en redogörelse för Hembygdsföreningen Arboga Minnes och museets tillkomst.

Ur Hanna Hartelius redogörelse för Hembydsföreningen Arboga Minnes tillkomst.

Ur Hanna Hartelius "Hembydsföreningen Arboga Minnes tillkomst och dess museum" [1926].


Läs mer om Hanna Hartelius i Arboga Minnes Årsbok:

Bergquist, Gunnar, Arboga Minne 50 år, AMÅ 1972-73, s. 5-13.

Bergquist, Gunnar, Hågkomster av Hanna Hartelius, AMÅ 1961, s. 38-44.

Johansson, Birgit, Hanna Hartelius - den drivande kraften, AMÅ 2004, s. 21-27.

Källberg, Jan Anders, Två släkter på Vallby och Hellby i Säterbo, AMÅ 1999, s. 88-101.

Löfgren, Lars, Om Hanna och andra Hartelius-bekanta, AMÅ 1987, s. 58-66.

Noll, Eitel, Hanna Hartelius, AMÅ 1957, s.32-34.

Petersson, Beda-Carin, Min barndoms skola, AMÅ 1964, s. 56-67.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: