Arbogakartor

Biblioteket har fem äldre Arbogakartor i pdf-format. Klicka på kartorna för att se dem i större format. Det kan ta någon minut att ladda ner kartbilderna från servern. Denna tjänst är för tillfället ur bruk.


"Charta och Grundritning öfver Arboga Stad uti Västmanneland belägen. Författad uti Maji och Junii Månader Åhr 1751 af Daniel Laurin" (121 MB, 3 sidor)  Laurins karta är absolut värd de minuter det tar att hämta den. Till kartan hör en förteckning över gårdsägare och noteringar om olika byggnader med mera.

Arbogakarta 1751

 

 

"Staden Arbåga Uti Allmena Brand och Försäkringsverket finnes origin." omkr. 1800 (2,04 MB)

Arbogakarta omkring 1800

 

 

"Karta öfver staden Arboga med dertill lydande egor på föranstaltande af Committéen till undersökning af Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Liunggren År 1853" (8,35 MB)

Arbogakarta 1853

 

 

"Konceptkarta öfver Arboga stad uti Westmanland. Upprättad år 1879 af A.G.Hillbom" (66,5 MB)

Arbogakarta 1879

 

 

"Registerkarta över Arboga Stad Upprättad år 1926 av: Ture Hagelthorn[?] Förrättningsman." (67,2 MB)

Arbogakarta 1926

Originalkartorna finns i Lantmäteriets arkiv i Gävle.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: