Bibliotekets Arbogasamling

Bokryggar

På biblioteket finns en lokalsamling, Arbogasamlingen, som omfattar drygt 1400 artiklar, böcker, filmer och småtryck med anknytning till Arboga.

I bibliotekets webbkatalog hittar du alla böcker, filmer och småtryck som finns i Arbogasamlingen. Det är framför allt artiklar ur Hembygdsföreningen Arboga Minnes Årsbok från 1955 och framåt, men även vissa andra texter är inskannade.


För närvarande fungerar inte fulltextdatabasen. Arbete pågår med att tillgängligöra fulltexttextmaterialet online.


Arboga-böcker i fulltext

Två böcker om Arboga finns att läsa i sin helhet på Internet:

Arboga krönika av Gustaf Bergström

Boken gavs ut första gången 1892. Inskanningen är gjord av Stefan Zenker och nås från hans hemsida.


Arboga stadskärna av Göran Oldén

Om stadskärnans bebyggelse och riktlinjer för dess bevarande. Nätupplaga av en skrift utgiven av Arboga kommun 2000.


En forskningsrapport:

Medborgare, kulturmiljö och planering : ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande av Krister Olsson och Elin Berglund (2012) Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Resultatet av Riksantikvarieämbetets projektet Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden - metoder för utvecklade dialoger med medborgare och företag i den kommunala planeringen om kulturmiljöns värden. Projektet utfördes vid KTH och hade Arboga som exempel.


Och en "kommunberättelse" från projektet Modernismen i Västmanland: Modernismen i Arboga Pdf, 3 MB..

Projektet Modernismen i Arboga drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum.


Filmer om Arboga

I bibliotekets webbkatalog hittar du alla filmer om Arboga som finns att låna på biblioteket.


Historiska tidskrifter i nätupplaga

  • Fornvännen. I den digitala upplagan finns alla nummer från och med 1906 att läsa i sökbar fulltext.
  • Historisk tidskrift. Alla artiklar som publicerats från 2002 finns att läsa i sökbar fulltext på tidskriftens webbsida.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: