Arboga tidning

Foto av tidningshög

I bibliotekets släktforskarrum kan man läsa Arbogas tidningar på mikrofilm. Läsapparaten kan bokas på telefon 0589-87300.


Följande tidningar finns att läsa:

  • Arboga Tidning från åren 1851-55, 1858-73, 1874 03 10-1880, 1881-1970; som edition av Bärgslagsbladet från 1979-2013
  • Arbogabladet 1848-1849
  • Arboga Weckoblad 1855-1858.


Mikrofilmningen av dagstidningar upphörde med 2013. Kungliga Biblioteket arbetar nu i stället på att digitalisera alla dagstidningar. Av upphovsrättsliga skäl kommer dagstidningar från och med 2014 bara att vara tillgängliga på Kungliga Biblioteket under väldigt lång tid framöver.Vill du bläddra i tidningen "på riktigt"?
Arboga museum finns möjlighet att läsa i gamla tidningslägg av Arboga Tidning, Arbogaposten och Nerikes Allehandas Arbogasida.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: