Lokalhistoria - Arbogaportalen

Järntorget ca 1900, August Karlsson

Järntorget ca 1900. Foto August Karlsson. Tillhör Arboga museum

Arbogas historia på nätet

Fotografiet av Järntorget är ett av många fotografier som finns i Arboga museums samlingar. I kommunens arkiv finns handlingar om intressanta skeenden i stadens historia. I bibliotekets lokalsamling hittar du också mängder av information om Arboga förr och nu.

De avdelningar på biblioteket, som har böcker där man kan få perspektiv på och bakgrund till olika sidor av lokalhistorien, är i första hand de svenska delarna arkeologi (hylla Jc), historia (hylla Kc*) och etnologi (hylla Mc och Mz).


I bibliotekets katalog hittar du också handskrivna dokument som du kan läsa i din dator, bland annat Hanna Hartelius anteckningar om Arboga 1850-1952.


I katalogen finns också en liten film från Arboga 1924 (från Filminstitutet).


Lokalhistoriskt material från hela Västmanland hittar man på länets

kulturarvsportal, Kulturarv Västmanland. Denna sida är under arbete våren 2020.


Ortshistoria.se är ett "historiskt uppslagsverk över svenska städer och orter". Här finns bland annat tabeller och diagram över Arbogas befolkningsutveckling från 1570, näringsliv från början av 1800-talet och mandatfördelning i stadsfullmäktige 1919-66.


På SCB:s webbplats finns digitaliserad industristatistik för åren 1911-1996. (Ämnesområde: Näringsverksamhet; Tillgängliga statistikserier: Industri 1911-1996.) När man väl öppat den tabell man vill ha, är den sökbar, så man hittar lätt Arbogas plats.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: