Lampa som lyser i bakgrunden syns bokryggar

Bibliotekets tjänster

Biblioteket erbjuder många olika sorters tjänster. Här finns konsumentvägledning och Medborgarkontor.

Vår konsumentvägledare hjälper dig som konsument och ger råd och information i situationer där du behöver veta mer.
Vårt Medborgarkontor hjälper dig med IT-frågor. Du kan också få hjälp att komma i kontakt med olika förvaltningar, myndigheter, organisationer och föreningar.

 

Övrig service/tillgänglighet


Du kan boka en dator, låna lokaler till din förenings årsmöte, kopiera, köpa biljetter till olika evenemang.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: