För dig som är förälder

Alla barn i Arboga kommer i kontakt med biblioteket redan som spädbarn.

När ditt barn är nyfött kommer BVC-sköterskan hem med en bokgåva från länsbiblioteket.
Alla föräldragrupper på BVC får sedan en inbjudan till en visning på biblioteket när barnen är 7-8 månader gamla. Då får barnen en bokgåva från Arboga bibliotek och vi pratar om bland annat språkutveckling.


Under hela skoltiden, från förskoleklass till och med högstadiet fungerar biblioteket som skolbibliotekscentral och förser alla skolor med bokdepositioner.


Förskolan
Vi har ett nära samarbete med förskolorna. Barnen kommer på biblioteksbesök och boklådor skickas ut till alla förskolor.


Förskoleklass

Vi bjuder in förskoleklasserna på besök under läsåret. De får en kort och lekfull introduktion i hur biblioteket fungerar och får en ny bok i gåva.


Årskurs 2
Eleverna i årskurs 2 besöker biblioteket under vårterminen. Då får alla barn ett eget lånekort. Föräldrarna måste lämna sitt godkännande i förväg.
Lånekortet är personligt och en värdehandling. Tala om för biblioteket om det kommer bort.


Årskurs 3–5

Eleverna i årskurs 3–5 kommer på regelbundna besök var femte vecka. Under dessa besök får eleverna boktips och möjlighet att låna böcker. De lär sig hur man hittar på biblioteket och hur man använder olika databaser.


Böcker och annat att läsa och låna
Vi har har en mängd olika media för barn och ungdomar. Det finns böcker för barn i olika åldrar:

  • 0-2 år: pekböcker - för de allra yngsta
  • 3-4 år: bilderböcker - där bilden är viktigast och sagor
  • 6-9 år: kapitelböcker - för högläsning, börja läsa, böcker att läsa själv
  • 9-13 år: kapitelböcker - roligt, spännande, om sport, hästar kärlek, vänskap
  • Från 13 år: ungdomsböcker - på väg mot vuxenvärlden

Vi har seriealbum för barn och ungdomar och man kan också låna ljudböcker, cd-skivor och film.


Lättlästa böcker

På biblioteket finns böcker som passar nybörjarläsare och för dem som kommit en bit på väg, men som behöver lite mer lättlästa böcker. Lättlästa barn- och ungdomsböcker kan vara lättlästa på olika sätt, till exempel kan bokstäverna vara större, texten glesare, språket enklare, boken ha färre sidor eller fler illustrationer.
Fråga oss i personalen om hjälp att hitta rätt.


Barnkultur
Alla barn i Arboga ska få tillgång till kulturupplevelser. Biblioteket ansvarar och arrangerar tillsammans med skolan, kulturprogram för barn från 4 år upp till och med årskurs 9. Målet är att alla elever ska erbjudas minst ett kulturprogram som dans, teater, musik eller författarbesök varje läsår. Under den årliga skolbioveckan visar vi dessutom film för samtliga årskurser.


Barnbibliotekarien väljer tillsammans med skolans och förskolans kulturgrupper de föreställningar som ska ges. Man försöker att erbjuda ett varierat utbud så att barnen ska få möjlighet att se många olika konstformer under sin skoltid.


Läsa för barn

Det är roligt att läsa tillsammans!
Prova dig fram, det finns inget sätt som rätt eller fel. Kom ihåg att bilderna i småbarnsböcker är lika viktiga som texten och att det inte alltid är nödvändigt är att läsa all text.

Små barn tycker om att läsa samma berättelse gång på gång. Varje gång ni läser boken hittar ni nya saker som du kan prata med barnet om. Genom högläsning lär sig barnet nya ord, uttal, begrepp och sammanhang och får ett större ordförråd.


Den här youtubefilmen från Göteborgs stadsbibliotek visar varför högläsning för barn är så betydelsefull.


Länktips!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: