Städning av gator och trottoarer

När påbörjas och avslutas arbetet?

Sandupptagning från gator, cykelvägar och gångbanor påbörjas när det är lämpligt efter snösmältningen. Vanligtvis påbörjas arbetet i början av april och beräknas vara avslutat innan maj månads utgång. I många fall avslutas arbetet tidigare.

Sandupptagning på gångbanor skall skötas av respektive fastighetsägare. Villaägare har möjlighet att sopa ut sanden från tomt och gångbana ut på gatan.

Vad kan du göra?

För att underlätta städarbetet och hjälpa till så att vi får dammfria vägar kan du:

  • Undvika att parkera på gatan när sopning pågår.
  • Sopa ut sanden en bit från tomtgränsen.
  • Beskär träd och häckar som hänger ut över gång- och körbanor.

Övrig renhållning

Maskinsopning av de centrala delarna av stadskärnan sker en gång per vecka under sommaren. Dessutom sker daglig renhållning för hand året runt. Maskinsopning utförs även på hösten i samband med lövfällningen. Tömning av papperskorgar och hundlatriner sker varje vecka.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: