Stureparken

Stureparken ligger vid infarten från Stureleden till stadskärnan. Parken är från 1890- talet och var innan Stureleden byggdes på 1970- talet en sammanhängande park ända ned till vattnet.

Foto på Stureparken

Parken har en formell gestaltning med gräsytor, stora träd och blomsterplanteringar runt en obelisk som rests till minne av Sten Sture den äldre. Många människor promenerar genom parken, som idag har förbindelse med Carl Bergmans park via en gångtunnel under Stureleden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: