Strandparken

Strandparken är en promenadpark längs Arbogaån med gräsytor och stora träd. Stenlöpet ligger längst i öster och består av en fin bergknalle som fungerar som lekplats och utsiktsplats.

Foto på Strandparken

Längst i väster, nedanför Strandgården i anslutning till Herrgårdsbron finns en brygga med möjlighet till förtöjning med båt. Bryggan är under sommarhalvåret välbesökt av bland annat fiskeintresserade och som rekreationsplats.

 

Vid björkdungen utanför Strandgården finns motionsredskap för lättare rörelseövningar. Det är åtta stationer med enkla stålredskap för olika övningar, perfekt för motionärer som vill träna i naturskön miljö. På redskapen finns instruktioner för hur utrustningen kan användas.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: