Carl Bergmans park

Carl Bergmans park eller Bergmansparken som den kallas, var tidigare en del av Stureparken, men har sedan 1970-talets början åtskiljts från Stureparken genom Stureleden.

Foto på lekplatsen i Bergmansparken

Bergmansparken är en större park med vattenkontakt. På åsidan av muren finns fina perennplanteringar. I övrigt består parken av öppna gräsytor genombrutna av gång- och cykelvägar, stora träd och en lekplats.

 

Den stora ytan söder om den genomgående parkvägen används flitigt under sommarhalvåret för motionsidrott.

 

Carl Bergmans park används under medeltidsveckan för bland annat riddarspel.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: