Lekplats Tallåsen

Tallåsen

Lekplatsen är belägen i grönområdet väster om Tärneborgsvägen.

På lekplatsen finns följande lekutrustningar, några av dem är tillgänglighetsanpassade. Lekparkens ytor är delvis belagda med gummiasfalt, delvis med hårt, packad sand.

  • Babygunga
  • Sandlåda med två bakbord, ett av sandborden är tillgängligt.
  • En liten och en stor lekställning, lilla ställnngen är placerad i gummisafaltsytan. Den lilla har aktivitetslek i marknivå.
  • Lekskulptur, tillgänglig i gummiasfaltsyta.
  • Gungställning med två platser.
  • Linbana

 Säkerhetsbesiktigad 2020

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: