Väg- och VA-arbeten på Storgatan 2021-2022

På uppdrag av Arboga kommun utför Arboga Kommunalteknik AB under 2021 och 2022 omläggningsarbeten av gata och vatten- och avloppsledningar på Storgatan. Detta för att förbättra gatans och VA-ledningarnas status.

Vad kommer att göras?
Hur det påverkar mig som trafikant?
När kommer arbetet att genomföras?

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: