Värdighetsgarantier för särskilt boende

Vi lovar att

 • vid inflyttning erbjuda dig en kontaktpersonal och att geinformation om kontaktpersonalens ansvar
 • upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig som beskriver hur du önskar att vi ska hjälpa dig. Genomförandeplanen ska vara påbörjad inom en vecka och helt färdig inom fyra veckor
 • erbjuda dig varierad och näringsriktig kost
 • erbjuda dig en organiserad aktivitet per dag även under helgdagar
 • erbjuda dig en aktivitet – egen tid, minst en timme i veckan
 • erbjuder dig att vistas ute minst en timme i veckan
 • erbjuda dig att själv välja när du vill gå upp på morgonen och när du vill gå och lägga dig för natten
 • din närstående kan nå personal på telefon dygnet runt eller lämna meddelande på en telefonsvarare som lyssnas av regelbundet
 • all personal bär en namnbricka

Tänk på att

 • berätta för oss det du anser är viktigt att veta om dig, för att vi ska kunna ge dig en god vård och omsorg
 • lämna telefonnummer till de närstående du vill att personalen ska ha kontakt med
 • du får betala för boendet och hjälpen. Hur mycket beror på storleken på din årsinkomst som vi därför kommer fråga dig om
 • det kan behöva göras förändringar i ditt hem så att personalen kan hjälpa dig på bästa sätt utan att själva utsättas för risker i sin arbetsmiljö

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: