Dagverksamhet för personer med demenssjukdom - Triangeln

Triangeln är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Triangeln är till för personer som bor i eget boende.


Triangelns personal arbetar för att utifrån ett socialt synsätt med medicinska kunskaper stärka den enskildes självkänsla samt erbjuda en trygg, positiv och stimulerande miljö.

Mål

  • Att ge personer med demens sjukdom möjlighet att uppleva största möjliga livskvalitet.
  • Att stödja anhöriga.

Vi når våra mål genom:

  • Att försöka möta varje person så att hans eller hennes behov och önskemål blir synliga.
  • Att anpassa verksamheten så att den styrs av dessa behov och önskemål.
  • Att arbeta utifrån vardagliga aktiviteter.
  • Att stödja varje person så förmågor och resurser bibehålls längre.

En dag på Triangeln

Varje dag kan de gäster som så önskar, bli väckta genom ett telefonsamtal från Triangeln. De som inte kan promenera till oss hämtas varje morgon av färdtjänsten. Personalen möter vid dörren och hälsar varje gäst välkommen.


Att vara behövd är ett mänskligt behov. Därför är våra gäster delaktiga i vad som sker under dagen.


Inre och yttre stimulans är viktiga och ger tillgång till minnen: en doft, en melodi, ett fotografi ...

Vad gör vi på Triangeln?

Våra gästers visdom, erfarenhet och kompetens är en resurs i den dagliga verksamheten. Alla deltar utifrån sina önskemål och förmågor och de som behöver får stöd.


Våra dagliga aktiviteter är till exempel matlagning, vi sjunger, läser högt, lyssnar på musik, målar, spelar spel och handarbetar.


Vi tar tillvara de naturliga aktiviteter som dagens rytm och årstidernas skiftningar ger.

Vilka kan komma till oss på Triangeln?

Vi finns till för personer med fastställd demenssjukdom, som bor själva eller vårdas av anhöriga. För att delta i verksamheten krävs ett beslut från biståndshandläggare. Vi ser gärna att en demensutredning är gjord och vi vill att våra gäster utreds för att utesluta sjukdomar som är möjliga att behandla.

Alla anhöriga eller närstående är välkomna att besöka oss. Vi vill vara ett stöd för anhöriga genom att erbjuda utbildning i cirkelform samt enskilda samtal.

Vart vänder du dig?

För mer information om dagverksamheten ring Triangeln eller den biståndshandläggare som du har kontakt med.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: