Avgifter och taxor för vård och omsorg

Foto på miniräknare och penna

Här finner du information om avgifter för hemtjänst och särskilt boende. Du hittar även uppgifter för övriga avgifter.

Grunden för avgifterna är lika i hela landet och det är Riksdagen som fattar beslut om maxtaxa, minimibelopp och förbehållsbelopp.

Maxtaxa, förbehållsbelopp samt avgiftsutrymme
Faktura
Avgifter inom hemtjänst
Avgifter i särskilt boende
Korttidsvård
Övriga avgifter

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: