Vård och omsorg

Varje kommun har enligt socialtjänstlagen, SoL, ansvar för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Socialnämnden verkar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

 

Den politiska ambitionen är att fler äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt och erhålla den hjälp som behövs för att bibehålla funktioner och livskvalitet.

Nära vård

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: