Krisstöd

Krisstödsgruppen är en organisation som utgör en extra resurs i vår kommun vid oväntade och akuta händelser. Gruppen består av representanter från kommunens verksamheter, räddningstjänsten, kyrkan och polisen.

Krisstödsgruppen har till sitt förfogande ett antal stödpersoner. Det är personer med kunskap om hur människor reagerar i kris och kan arbeta under stress.


Krisstödsgruppen ansvarar för planering och samordning vad avser det psykologiska och sociala omhändertagandet av människor som drabbats av olycka, katastrof eller liknande. Syftet är att försöka lindra i akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på lång sikt.


Krisstödsgruppen kan aktiveras vid en större olycka, katastrof eller annan händelse där samhällets resurser inte räcker till. POSOM-insats påkallas vanligtvis av räddningsledare.


Krisstödsgruppen nås via kommunens växel, telefon 0589-870 00, eller via SOS- Alarm.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: