Boendestöd

Boendestöd är en frivillig insats som du själv ansöker om. Insatsen utgår ifrån dina behov och utformas så att din egen förmåga tas tillvara på och förstärks/bibehålls.

Du måste själv aktivt delta i de beviljade insatserna för att de ska kunna göra nytta, men det kan ta lite tid innan det känns så. Delaktighet innebär att boendestödjarna tillsammans med dig ska komma överens om vissa mål som ska leda till förändring.

Det ni kommer överens om skrivs i en genomförandeplan. Planen tydliggör vad som ska göras, av vem samt när och hur. Alla insatser dokumenteras för att säkerställa att du får rätt stöd och hjälp.


Boendestödet ska ge stöd till:

  • Personlig återhämtning genom psykosocialt stöd
  • Social återhämtning genom färdighetsträning
  • Sysselsättningsinriktad återhämtning genom samverkan med arbetsmarknadens aktörer


Exempel på områden där du kan få stöd:

  • Sköta ditt hem
  • Göra olika ärenden
  • Kontakta sjukvården och myndigheter
  • Delta i olika pedagogiska aktiviteter
  • Skapa struktur i vardagen
  • Bryta social isolering
  • Stödsamtal

Vem har rätt till stöd?

Personer med psykiska funktionsnedsättningar i åldersgruppen 18-64 år. Problematiken ska ha varit årslång eller bedöms förorsaka framtida och omfattande hinder i vardagen.

Hur ansöker du om boendestöd?

För att ansöka kontaktas kommunens biståndshandläggare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: