Svenska för invandrare

Hej och välkommen till Sfi-studier på Vuxenutbildningen i Arboga. Undervisning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål.


Vi anpassar utbildningen i svenska för invandrare, Sfi, för varje elev. Alla elever är olika och behöver gå olika vägar genom Sfi.


Anmälan

Vill du börja studera på SFI är du välkommen att anmäla dig på Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2, på torsdagar jämna veckor mellan kl 13.00-14.00.


Inskrivningsdatum:

  • 26 januari
  • 9 februari
  • 23 februari
  • 9 mars
  • 23 mars
  • 20 april
  • 4 maj
  • 1 juni
  • 15 juni

Undervisning SFI

SFI har undervisning på Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2.

Kurser och studievägar

Det finns fyra olika kurser och tre olika vägar att studera hos oss.


A – Startkurs för dig med kort utbildning eller ingen utbildning.

B – Startkurs för dig som har studerat i grundskolan.

C – Startkurs för dig som har studerat på gymnasiet.

D – Slutkurs på Sfi som gör dig redo att studera Svenska som andraspråk.

Studieväg 1

Studieväg 2

Studieväg 3

Kurs D

Kurs D

Kurs D

Kurs C

Kurs C

Kurs C

Kurs B

Kurs B


Kurs A
Att lära sig ett nytt språk kan vara svårt. Förutom lektionerna behöver du studera själv hemma.

Flex och Distans/kväll

Flex är Sfi med individuellt schema. För dig som arbetar deltid, har praktikplats eller är föräldraledig.

När du studerar på Flex har du ett flexibelt schema. Det betyder att du kommer till skolan på vissa lektioner. Tillsammans med din lärare bestämmer du vilka språkmoment du behöver fokusera på att träna när du är i skolan. Du kommunicerar och tränar via det digitala läromedlet Lunis.


Distans/kväll är Sfi genom självstudier, för dig som arbetar heltid.

Distans/kväll ställer särskilt höga krav på din egen arbetsmoral och studiedisciplin.

Praktisk information

Du kan studera Sfi i Arboga från och med det år du fyller 16 år. Du måste vara folkbokförd i Arboga kommun, ha ett personnummer och sakna grundkunskaper i svenska.

Du måste ha med dig ett giltigt pass eller ID-kort vid inskrivningen som visar vilket land du är medborgare i.

Vad kostar det?

Kurserna är kostnadsfria. Du får låna läromedel men du måste själv stå för pennor och anteckningsböcker. Sfi ger inte rätt till studiestöd från CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Nationella prov SFI

Vi genomför regelbundna nationella prov under året. Undervisande lärare avgör vilka elever som är klara för nationellt slutprov.


Om du blir godkänd på kursen får du betyg, annars får du ett intyg som visar vilka mål du har uppnått.


Du som elev kan även bli avslutad från studierna på SFI om du saknar förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen eller inte gör

tillfredsställande framsteg enligt Skollagen (2010:800) 22 kap. 16 S andra stycket.

Frånvaro

Vid frånvaro är det viktigt att du meddelar din lärare på mail.

Om du som elev har varit frånvarande mer än tre veckor i följd, utan att ha varit sjuk eller blivit beviljad ledighet blir du avslutad från studierna på SFI enligt Förordning (2011:1 108) om kommunal vuxenutbildning 7. kap. 1 S.

Avbrott och avslut av studier

Om du avbryter dina studier på grund av arbete, sjukdom eller graviditet behöver du anmäla dig igen när du vill börja studera. Det gör du genom att skicka in en ny ansökan till SFI.

Hjälp

Behöver du hjälp att planera din utbildningsväg? En studie- och yrkesvägledare, SYV, kan hjälpa dig. Ta alltid med dig dina betyg och andra viktiga handlingar när du träffar en studie- och yrkesvägledare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: