Flyktingmottagande

Flyktingkrisen

I Arboga kommun finns både asylsökande och nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd. Här finns samlad information om vem som gör vad i flyktingmottagandet och hur du som privatperson kan hjälpa till.

Behov av familjehem

Ibland finns behov av att placera ett barn eller ungdom i ett familjehem, till exempel därför att barnet är alltför ungt för att bo på ett gruppboende.


Här kan du läsa mer om vad det innebär att bli familjehem eller särskilt förordnad vårdnadshavare och hur du kan anmäla ditt intresse.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: