Invandring och integration

Kommunens flyktingmottagning har som uppdrag att utföra ett antal praktiska uppgifter i samband med den nyanländes bosättning i kommunen. Syftet är att underlätta individens integration och delaktighet mot självförsörjning.


Dessa uppgifter är bland annat:

  • Inskrivning av barn och ungdomar i skolan
  • Inskrivning av vuxna på Sfi, svenska för invandrare
  • Initiera hälsoundersökning som utförs av Regionen
  • Erbjuda samhällsinformation


Våra samarbetspartner är:

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Arbetsförmedlingen
  • Skolan
  • Migrationsverket
  • Länsstyrelsen


Huvudansvaret för vuxnas etablering under de två första åren ligger hos Arbetsförmedlingen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: