Serviceinsatser utan biståndsbeslut

Enligt ett regeringsbeslut som gäller från och med 1 januari 2008, kan personer som är fyllda 75 år eller äldre ha möjlighet att få hjälp med städning, inköp, och tvätt samt få ett trygghetslarm installerat utan att behöva ha ett biståndsbeslut.


Serviceinsatser - städ, inköp och tvätt

Hjälp med städning, inköp och tvätt utförs av Arbetsmarknadsenheten.


Kostnaden är 384 kronor per timma enligt en uträknad schablontid.

Eftersom detta inte är ett biståndsbeslut gäller inte maxtaxa för denna form av hjälp.


Trygghetslarm

Trygghetslarmen sätts ut och besvaras av Patrullen. Provlarmningar sker regelbundet och utförs av hemtjänstpersonal.


Kostnaden för ett trygghetslarm är 293 kronor/månad.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: