Hemhjälp, hemtjänst

Hemtjänst innebär att ge äldre och personer med behov av hjälp omsorg i hemmet efter den enskildes behov. Syftet är att ge möjlighet att bo kvar i sitt eget boende, trots olika hjälpbehov. Insatserna utformas i samråd med brukaren i en behovsbedömning.

Hemtjänst innebär att du kan ansöka om hjälp med de sysslor som du inte själv klarar av i hemmet. Det kan vara:

  • hjälp med personlig omvårdnad, till exempel klä på/av sig, duschning, äta, dricka
  • hjälp med enklare hushållsgöromål, till exempel bäddning, bära ut hushållssopor, blomvattning
  • att ge trygghet via trygghetslarm, telefonservice eller  social tillsyn
  • promenad,viss ledsagning, tillfällig avlösning för anhörig.

Hemtjänstens insatser anpassas till dina behov och kan variera från hjälp någon gång per vecka till omfattande hjälp flera gånger om dagen och även på natten. Nattetid är det undersköterskorna i hemtjänstens nattpatrull som kommer hem till dig.

 

Här kan du läsa om vad som kan ingå i din hemtjänst via hemservice.

Ansökan och förfrågningar

Förfrågningar eller ansökan om hemtjänst kan göras hos biståndshandläggarna. Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen görs skriftligen på särskild blankett. Pdf, 93.7 kB.

Hemtjänst för tillfälliga besökare i Arboga kommun

Kontakta din hemkommun för en ansökan. Hemkommunen utreder ditt hjälpbehov och skickar beslut om hemtjänstinsatser till oss.

För att bästa möjliga planering ska kunna ske, kontakta din hemkommun i god tid.

Hemtjänst vid tillfälliga besök i annan kommun än Arboga

Om du vill ha hemtjänst i en annan kommun änArboga kontaktar du din biståndshandläggare i Arboga kommun. Vi utreder ditt hjälpbehov och skickar beslut till den andra kommunen.

För att bästa möjliga planering ska kunna ske är det bra att vara ute i god tid.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: