Fixartjänst

Fixartjänsten är en gratisservice till alla pensionärer som behöver hjälp med en syssla där risken för olyckor kan förekomma, till exempel byte av glödlampor, gardiner, flytta tunga möbler, hänga upp tavlor, klättra på stegar och annat som kan vara förenat med fara.


Övriga "fixartjänster" som inte har med säkerhet att göra utförs mot betalning, 171 kronor per timma. Varje uppgift prövas separat utifrån vår möjlighet att utföra dem. Tjänsten får inte konkurrera med företag på den öppna marknaden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: