Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdomar över 12 år som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och har behov av korttidstillsyn i anslutning till skoldagen samt under lov kan ha rätt till denna insats. Skolbarnsomsorg enligt skollagen omfattar skolpliktiga barn till och med 12 års ålder, hela årskurs 6.

Ansökan

Ansökan görs skriftligen av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till biståndshandläggaren på blanketten Begäran om insats enligt LSS. Pdf, 136.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: