Bostad med särskild service

Den som behöver en bostad med stöd från personal eller en anpassad bostad kan ha rätt att få hjälp från kommunen med detta.


Bostad med särskild service för vuxna avser en av kommunen anvisad bostad med individuellt anpassat stöd.


I en bostad med särskild service ingår omvårdnad, kultur och fritid.

En bostad med särskild service kan vara utformad på olika sätt.

I Arboga kommun finns fem gruppbostäder med lägenheter i direkt anslutning till gemensamma utrymmen och två servicebostäder med lägenheter i trapphusmodell med tillgång till gemensamma utrymmen.

Annan särskilt anpassad bostad

Annan särskilt anpassad bostad avser en lägenhet som kommunen tillhandahåller i det ordinära bostadsbeståndet. Lägenheten anpassas efter funktionshindret. Omvårdnad, service och fritidsaktiviteter ingår inte i insatsen utan beviljas vid behov enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Ansökan

Ansökan görs skriftligen av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till biståndhandläggaren på blanketten - Begäran om insats enligt LSS. Pdf, 136.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: