Boende i familjehem

Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna. Insatsen riktar sig bland annat till barn med svåra funktionshinder som har stort behov av kvalificerad, särskilt utbildad personal och teknisk utrustning eller då insatser som korttidsvistelse, stödfamilj, avlösarservice i hemmet inte är tillräckligt.

Ansökan

Ansökan görs skriftligen av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till biståndshandläggaren på blanketten Begäran om insats enligt LSS. Pdf, 136.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: