Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att den enskilde tillfälligt vistas på ett korttidsboende, hos stödfamilj eller deltar i lägerverksamhet.

 

För en person med funktionsnedsättning kan korttidsvistelse både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling. Genom korttidsvistelse ska anhöriga kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling.

Ansökan

Ansökan görs skriftligen av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till biståndhandläggaren.

Försäkring

Arboga kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring, som bland annat gäller för personer i korttidsvistelse. Här kan du läsa om försäkringen och vad den omfattar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: