Daglig verksamhet

Den som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder och saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling och gemenskap. Verksamheten ska utformas med hänsyn till den enskildes förmågor, behov och funktionsnedsättning.

Resor och avgifter

Resor till och från daglig verksamhet betalar du själv. Behöver du hjälp med resan till din arbetsplats kan kommunen hjälpa dig med resan. Att vara på daglig verksamhet kostar inget.

Ansökan

Ansökan görs skriftligen av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till biståndshandläggaren.

Försäkring

Arboga kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring, som bland annat gäller för personer i daglig verksamhet. Här kan du läsa om försäkringen och vad den omfattar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: