Sjukresor

Färdtjänst får inte användas vid sjuk- och behandlingsresor, det vill säga besök hos läkare, tandläkare, distriktssjuksköterska med flera. Dessa resor beställs vid regionens beställningscentral. Du kan läsa mer om sjukresor hos Region Västmanland.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: