Färdtjänst, sjukresor, parkeringstillstånd

Det finns olika alternativ för dig som har svårigheter att förflytta dig och resa på egen hand.

  • Färdtjänst. Du som har en långvarig funktionsnedsättning och stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med kollektiva färdmedel kan få färdtjänst. Läs om färdtjänst och riksfärdtjänst.
  • Parkeringstillstånd. Det är ett tillstånd för rörelsehindrade att parkera med undantag från de parkeringsregler som meddelats i kommunens lokala trafikföreskrifter. Läs om parkeringstillstånd.
  • Sjukresor. Den typen av resor används vid sjuk- och behandlingsresor, det vill säga besök hos läkare, tandläkare, distriktssjuksköterska med flera. Läs om sjukresor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: