Samarbetssamtal och avtal

Vad innebär Samarbetssamtal?

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo tillsammans med och hur umgänget med den andre föräldern ska utformas. Då kan samarbetssamtal vara ett sätt att finna en gemensam lösning.

 

Syftet med samarbetssamtal är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden. Kan man nå dessa mål har man åstadkommit något mycket viktigt för sitt barn. De överenskommelser föräldrarna träffat gemensamt har de största förutsättningarna att bli respekterade av båda.

 

Samarbetssamtal innebär:

  • Att tala om den livslånga föräldrarelationen - mamma och pappa, nutid och framtid med barnet i centrum.
  • Att sitta samman och arbeta fram lösningar på den tvist som råder

Det är inte enbart en fråga om att bli enliga utan också att lära sig förhandla och träffa överenskommelser.

 

Om föräldrarna så önskar finns det möjlighet att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Efter godkännande av socialnämnden har dessa avtal samma rättsverkan som ett beslut i domstol.

 

Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Vi som leder samtalen har tystnadsplikt.

Avtal

Föräldrar som är eniga i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge kan sinsemellan upprätta avtal som sedan godkänts av socialnämnden och blir juridiskt bindande.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: