Medling vid brott

När en ung person, 12–20 år, begått ett brott erbjuds hen och den som drabbats av brottet att ses tillsammans med en opartisk medlare.


Första mötet med medlaren är alltid enskilt och båda parter får sedan bestämma om de vill träffa den andre i ett medlingsmöte.

Medlingens syfte är att de inblandade i en brottshändelse tillsammans kan samtala om och reda ut vad som hände, varför det hände och vilka konsekvenser brottet har fått.


För dig som begått brottet är medlingen en möjlighet att ta ansvar för din handling och gottgöra den som drabbades. Du visar mod genom att möta den du utsatt och du får möjlighet att visa att du ångrar det du gjort och kan be om ursäkt.


För dig som drabbades av brottet är medling en möjlighet till upprättelse och till att kunna bearbeta de konsekvenser som brottet fört med sig. Du får möjlighet att ställa frågor som du behöver ställa för att kunna gå vidare.


Medling är alltid frivilligt och målsättningen är att båda parter ska gå stärkta ur medlingen.


Kort om medling

  • Medling är helt frivilligt för båda parter.
  • Medling ger en möjlighet för dig som begått brottet att visa mod att stå för din handling.
  • Medling ger en möjlighet för dig som drabbades av brottet att få upprättelse och kunna bearbeta det som hände.
  • Medling ger en möjlighet för båda parter att få en förståelse för vad som hände.
  • Medling ger en möjlighet för båda parter att gå vidare.
  • En opartisk medlare medverkar vid alla träffar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: