Se en film om vad SIP är. I den tre minuter långa filmen från Sveriges kommuner och regioner får du information om samordnad individuell plan på ett enkelt sätt.

Behöver du hjälp från både kommunen och sjukvården?

Om du får hjälp från både kommunen och sjukvården så kan vi behöva göra en samordnad individuell plan tillsammans med dig. Denna planering förkortas SIP.

Vi gör planen om vi på kommunen och sjukvården tycker att den behövs för att du ska få dina behov tillgodosedda. En förutsättning är förstås att du också vill ha en samordnad individuell plan.

 

Om du vill att vi gör en samordnad individuell plan till dig så kan du kontakta individ och familjeomsorgens mottagning på vardagar, 8.30–16.30, på telefonnummer 0589-872 02.

Så här går det till att upprätta en SIP

Initiativ till SIP
Förberedelser
Mötet
Vill du veta mer om SIP?

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: