Öpenvård för familjer med barn och unga i ålder 0-20 år

Tycker du att det är svårt att sätta gränser och regler för ditt barn? Är du orolig för en tonåring eller är det mycket konflikter hemma? Socialtjänstens öppenvård kan hjälpa familjer med barn och unga i åldern 0 - 20 år med dessa funderingar. Vi arbetar för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen för familjer.

Vi erbjuder familjebehandling utifrån BBIC (barnets behov i centrum)
behovsområden och jobbar tillsammans med föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens/ungdomens behov av omsorg, kärlek, gränser och stimulans.

Tillsammans med dig och din familj pratar vi om vad ni vill ändra i er situation. Vilket stöd vi kan erbjuda beror på vad du och din familj vill förändra. Tillsammans gör vi en planering för hur vi ska arbeta för att nå förändring. Vi sätter alltid barnets eller ungdomens bästa i fokus och ser familjens nätverk som en viktig resurs.
Vi samarbetar vid behov med till exempel förskola, skola eller barnavårdscentral.

Några exempel på Öppenvårdens arbete

  • Stöd i föräldraskapet, enskilt eller i grupp.
  • Riktat stöd till familjer med barn i förskoleålder.
  • Hjälper separerade föräldrar med samarbetssamtal för barnens bästa.
  • I samarbete med Köping och Kungsör erbjuder vi Barngrupper såsom Dropp (barn till missbrukare), Skilda världar (barn till frånskilda) och Hoppet (barn som upplevt våld).
  • Stöd till barn som lever med förälder som har drog- eller spelmissbruk.
  • Hjälp till barn/ungdomar och deras föräldrar som lever i våldsutsatta situationer.
  • Aktivt arbete i samarbete med skola, polis och kultur-/fritidsförvaltning för att förebygga droganvändning bland ungdomar.
  • Är stödpersoner vid umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar.

Ansökan

Till vår verksamhet kan man vända sig via en ansökan om stöd
som görs till socialtjänstens mottagning, telefon 0589-871 32.

Vi arbetar också med familjer där man i en utredning på
socialkontoret kommit fram till att familjen är i behov av våra insatser.

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Vi som arbetar har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte kan prata om
dig och din situation med någon annan om du inte har lämnat ditt samtycke. Vi har anmälningsskyldighet, det betyder att vi enligt lag måste rapportera till socialtjänstens myndighetshandläggare om vi misstänker att barn far illa.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: