Kontaktperson och kontaktfamilj

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du barnet under några timmar på vardagar eller helger. Ni hittar på aktiviteter tillsammans. Var och när ni träffas och vad ni hittar på gör ni upp tillsammans. Det kan till exempel vara att gå på bio, gå ut och äta, promenera, träffas hemma hos varandra, baka tillsammans m.m. Uppdraget innefattar ingen övernattning.

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att du regelbundet tar emot ett barn i ditt hem för övernattning en eller flera nätter. Det kan vara på vardagar eller helger. Tillsammans hittar ni på aktiviteter, ni kan exempelvis gå till en lekpark, spela spel, göra utflykter eller baka tillsammans.

Vad krävs för att bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Som kontaktperson eller kontaktfamilj ska du tycka om barn samt vara en trygg och stabil vuxen för barnet. Du behöver vara beredd på att samarbeta med socialtjänsten och barnets föräldrar för att det ska bli så bra som möjligt för barnet.


Du som vill bli kontaktfamilj utreds genom hembesök, intervju och registerutdrag från bland annat polis och socialtjänst samt genom referenser. Som kontaktfamilj är det viktigt att alla i din familj är överens om att ni vill bli kontaktfamilj för ett barn. Lever du i en relation kommer din partner att utredas på samma vis som du. Familjehemssekreterare kommer även prata med eventuella barn i familjen under utredningens gång.


Du som vill bli kontaktperson utreds genom intervju, registerutdrag från bland annat polis och socialtjänst samt genom referenser.

Vilket stöd får jag som kontaktperson och kontaktfamilj?

Handläggare på socialtjänsten har regelbunden kontakt med dig och barnet samt gör uppföljningar. Ni får en ekonomisk ersättning för uppdraget enligt SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) rekommendationer. Ersättningen innehåller en arvodesdel som är skattepliktig och en skattefri omkostnadsdel som ska täcka barnets omkostnader.

Vill du veta mer?

Ring våra familjehemssekreterare för mer information. På Socialstyrelsens webbplats "Min insats" kan du även läsa mer om hur det är att vara kontaktperson och kontaktfamilj.

Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Kontakta våra familjehemssekreterare eller gör en intresseanmälan på här på hemsidan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: