Familjehem

Du kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn eller ungdom. Det finns barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Till exempel på grund av missbruk eller sjukdom i familjen. Ett barn kan behöva bo i ett annat hem under en längre eller kortare period. Då kan ett familjehem vara ett alternativ.

Att öppna sitt hem för ett barn från en främmande familj är ett ansvarsfullt uppdrag som kan vara både stimulerade och glädjefullt. Det innebär att du med stöd av socialtjänsten och i samverkan med barnets föräldrar ger barnet trygghet och omsorg för kortare eller längre tid.

Vem kan bli familjehem?

Du kan bo på landet eller i staden, i villa eller lägenhet. Det behöver finnas ett ledigt rum till det placerade barnet. Vi lägger stor vikt vid är att du har en stabil livssituation samt ork och engagemang att ta emot ett barn i familjen. Du ska kunna erbjuda barnet en stabil och trygg hemmiljö med mycket kärlek och omsorg. Du behöver samarbeta med bland annat barnets nätverk, socialtjänst och skola. Om ni är fler i din familj är det viktigt att alla i familjen är överens om att ni vill bli familjehem för ett barn.


Du som vill bli familjehem utreds genom hembesök, intervju, registerutdrag från bland annat polis och socialtjänst samt genom referenser. Om ni är fler i din familj är det viktigt att alla i familjen är överens om att ni vill bli familjehem för ett barn. Lever du i en relation kommer din partner att utredas på samma vis som du. Familjehemssekreterare kommer även prata med eventuella barn i familjen under utredningens gång.

Jourhem

Ett jourhem är ett familjehem som är redo att med kort varsel och dygnet runt ta emot barn som behöver placeras. En jourplacering kan variera från några dagar till flera månader.

Ersättningar

Att vara familjehem/jourhem är ett uppdrag och uppdragsgivaren är socialtjänsten. Som uppdragstagare för Arboga kommun får du ekonomisk ersättning för uppdraget enligt SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) rekommendationer. Ersättningen innehåller en arvodesdel som är skattepliktig och en skattefri omkostnadsdel som ska täcka barnets omkostnader.

Vilket stöd får jag som familjehem/jourhem?

Som familjehem/jourhem får du kontinuerligt stöd av din familjehemssekreterare som blir din personliga kontakt på socialtjänsten. Familjehemssekreteraren ger råd och stöd utifrån familjehemsuppdraget. Vi erbjuder våra familjehem utbildning, bland annat Socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i”. Vi anordnar även cafékvällar där vi bland annat bjuder in föreläsare och du får möjlighet att träffa andra familjehem för erfarenhetsutbyte.


Barnet har sin egen kontakt på socialtjänsten i form av en barnföljare (socialsekreterare). Familjehemssekreterare och barnföljare har ett nära samarbete och arbetar tillsammans vid en familjehemsplacering.

Förstärkt stöd vid behov

I Arboga kommun är vi stolta över att vid behov kunna erbjuda våra familjehem/jourhem extra förstärkt stöd i form av stöd från både en familjehemssekreterare och en familjebehandlare. Stödet anpassas och utformas efter barnets och familjehemmets behov.

Vill du veta mer?

Ring våra familjehemssekreterare för mer information. På Socialstyrelsens webbplats "Min insats" kan du även läsa mer om hur det är att vara familjehem och jourhem.

Vill du bli familjehem eller jourhem och göra en insats för ett barn?

Kontakta våra familjehemssekreterare eller gör en intresseanmälan här på hemsidan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: