Faderskap

För barn till föräldrar som inte är gifta med varandra måste faderskapet formellt fastställas. Förutom juridiska skäl, som vid arvs- och underhållsfrågor, har det ett stort personligt värde för barnet att veta vem som är far. Om barnet ska bära faderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet är fastställt.


Är barnets mor gift när barnet föds anses hennes make automatiskt som barnets far.

Fastställande av faderskap

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst ”Digital föräldraskapsbekräftelse”. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

 

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden. Ni kan då kontakta socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört.


Om det finns tveksamheter om vem som är far har mannen eller kvinnan rätt att begära ett DNA prov, salivprov, som bekostas av socialnämnden, då är det socialsekreterare på familjerätten som handlägger ärendet.


Skulle någon vägra att skriva på en faderskapsbekräftelse måste faderskapet fastställas genom dom i tingsrätten.

Gemensam vårdnad

I samband med faderskapsbekräftelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: