Dödsfall och begravning

Funderar du som inte tillhör Svenska kyrkan över något som har med begravningar att göra? Då kan du vända dig till kommunens begravningsombud med dina frågor.

I samband med reformen om ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan har ett system med begravningsombud inrättats. Från den 1 januari 2000 finns ett sådant ombud i Arboga kommun.

Begravningsombudet ska bland annat:

  • Känna till hur begravningsverksamheten fungerar för de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.
  • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om verksamheten.
  • Hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund.

Begravningsombud är Susanne Andersson, telefon 070-623 98 46,
e-post: susanne.andersson2@arboga.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: