Strömsborg

Strömsborg är ett boende med 42 lägenheter fördelat på sex boendeenheter. 28 platser är avsedda för äldreboende och 14 platser är avsedda för korttids- och växelvistelse.

Strömsborgs verksamhetsidé är att ha en helhetssyn på människans livssituation.


Vi arbetar för trygghet, integritet och självbestämmande för våra brukare, för god kvalitet och omvårdnad. Alla som bor på Strömsborg ska ges förutsättningar att leva ett bra och meningsfullt liv.


På Strömsborg arbetar vi alla tillsammans - vårdbiträden, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor samt arbetsledning.


Maten som serveras på Strömsborg tillagas på Åspegeln


Har du synpunkter på kommunens service, omvårdnad eller tjänster lämnar du dem via kommunens synpunktshantering.

Kalender
Veckovisa aktiviteter

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: