Vård- och omsorgsboende

Kommunen har ett antal särskilda boenden. När behovet av hjälp och stöd ej kan tillgodoses i det egna hemmet, kan särskilt boende vara en lösning. På de särskilda boendena i kommunen finns personal dygnet runt.

Ansökan och förfrågningar

Förfrågningar eller ansökan om vård- och omsorgsboenden kan göras hos biståndshandläggarna. Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen görs skriftligen på särskild blankett.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: