Skolor och förskolor

Skolbyggnad i Medåker

För alla skolor och förskolor, både kommunala och fristående, gäller att verksamheten ska anmälas till den lokala tillsynsmyndigheten, det vill säga Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan planerad verksamhet påbörjas. Anmälningsplikten gäller också om en etablerad skola eller förskola byter eller utökar sina lokaler.

 

Sen eller utebliven anmälan innebär en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

 

Anmälningsplikten omfattar förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola. I och med att verksamheterna är anmälningspliktiga krävs också skriftlig dokumentation av egenkontrollsrutinerna. Läs mer i vår information om egenkontroll för hälsoskyddsverksamhet Pdf, 115.5 kB. (PDF).

Tillstånd från skolinspektionen

Den som vill driva en fristående skolverksamhet (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem som anordnas vid någon av ovanstående skolformer, gymnasieskola, gymnasiesärskola) måste söka tillstånd till detta från Skolinspektionen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: