Inför kunskapsprov om alkohollagen

Flera företag anordnar utbildningar som ger en bra grund för att klara kunskapsprovet. Det finns även testprov på nätet. För att hitta utbildningar kan du söka på till exempel "krögarutbildning".

Det går också jättebra att plugga själv. Då kan du ta hjälp och vägledning av informationen nedan.

 

Plocka också fram lagtexten:
Alkohollagen

Vad provet gäller

Provet handlar om alkohollagen, de kapitel som är viktigast att läsa är:
Kapitel 3 Allmänna bestämmelser om försäljning
Kapitel 5 Detaljhandel med spritdrycker med mera
Kapitel 7 Marknadsföring av alkoholdrycker
Kapitel 8 Servering av alkoholdrycker
Kapitel 9 Tillsyn med mera
Kapitel 11 Straffbestämmelser

 

Provet för stadigvarande (permanent) serveringstillstånd är på 60 frågor fördelat på fyra delområden. Du måste ha minst 75% rätt på varje delområde.

8 frågor om alkoholpolitik
8 frågor om tillsyn
12 frågor om mat och utrustning
32 frågor om servering
Annat viktigt

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: