Lotterier

I Arboga kommun är det Fritids- och kulturnämnden som registrerar lotterier.

Vem kan få registrera ett lotteri?

Ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet kan registrera sig för lottförsäljning. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Börja med att undersöka om registrering behövs för den lotteriförsäljning som föreningen har tänkt sig.
En registrering gäller i tre år i Arboga kommun. 

Du är välkommen att kontakta Fritids- och kulturförvaltningen för mer information på telefon 0589-870 00 (växel).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: