Brandfarliga och explosiva varor

För att hantera stora mängder brandfarlig gas eller vätska krävs tillstånd. Med hantering menas till exempel tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, förstöring och försäljning.

För att beviljas tillstånd ställs krav på till exempel att lokal eller anläggning är ändamålsenligt anpassad eller utrustad ur brandsäkerhetssynpunkt.

Organisation

Det är Räddningstjänsten Mälardalen som ger tillstånd och utövar tillsyn i frågor som berör detta område inom Arboga kommun.

Information och kontakt med Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD)

Telefon: 021-39 82 00

E-post: mbr@mbrf.se

webbplats: Länk till Räddningstjänsten Mälardalens webbplats

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: